mandag den 4. oktober 2021

Autonome Autister om autisme og hvad vi er ude på... I et samfund udviklet gennem århundreder af mennesker med den samme neurologi (måden som hjernen er opbygget på) er vi med autisme handicappede. Vi er ikke syge eller forkerte, men simpelthen bare skabt med en anderledes hjerne og dermed en fundamentalt anderledes måde at procesessere verden på.  

Derfor fungerer vi ikke optimalt i dette samfund og derfor har vi næsten alle brug for en eller anden form for hjælp eller i mindste fald rummelig særforståelse for at kunne leve og bidrage i og til samfundet på bedste vis. 

  

Autisme er det navn, der er blevet givet til en tilstand hos et bredt spekter af mennesker med en anden neurologi end den typiske. Derfor er de fleste autister vidt forskellige. Fællestrækkene er, at vi på godt og ondt som regel bare er 'mere end' på nogle områder og 'mindre end' på andre. På hvilke områder vi så er 'mere' og 'mindre' varierer. Nogle er super dygtige til tal eller ord, men har rigtigt svært ved at forstå kropssprog og tale med andre mennesker. Andre trives i selskaber og har en højt udviklet forståelse for andre menneskers følelser og psykologi, men kan ikke forstå ord eller tal. Det, der adskiller disse to typer autister grundlæggende fra den neurotypiske hjernekonstruktion er, at den neurotypiskes hjernes aktivitet er afgrænset og afbalanceret i midten og den autistiskes er alle vegne og ingen steder. 

 

Jeg har en hjerne, der fungerer bedst med visuelle opgaver og tankeformer og for mig giver dette billede god mening. Jeg forestiller mig hjernen som et kinaskakbræt og hjerneaktiviteten som glaskuglerne derpå. I den autistiske hjerne ligger alle kuglerne på brættet somme tider stablet op i den ene stjernespids og kan måske suse over i et par andre spidser, imens den neurotypiske hjernes kugler er jævnt fordelt omkring midten konstant. Sagt med andre ord, kuglerne i den autistiske hjerne fiser rundt i områder, hvor den neurotypiske hjernes aldrig kommer og kommer let ud af balance, imens den neurotypiske hjernes kugler befinder sig mere jævnt fordelt omkring midten.  

Hvis man vil blande intelligens ind i billedet, kan det gøres ved mængden af kugler, man har i sit spil.  

For autisme har ikke noget med intelligenskvotienten at gøre. Omend vi også tenderer større udsving her, således at der både er flere i den helt lave ende og i den helt høje ende i blandt den autistiske befolkning, end i den neurotypiske. 

 

En autist stikker som regel noget ud og det kan nogle gange ses med det blotte øje og altid på scanningsbilleder af hjerneaktivitet. Der findes et billede af dr. Temple Grandins (professor i dyrevelfærd ved Colorado State University og autist) hjerne ved siden af en neurotypisk hjerne og en psykopatisk hjerne udsat for samme påvirkning, som illustrerer forskellen tydeligt. (Kilde 60 Minutes, BBC) Billedet kan bl.a. ses på vores website: Autonome Autister | novasark.dk 

 

Som man måske kan forestille sig ved at betragte disse billeder, bruger den autistiske hjerne mere energi på det meste end de fleste andre og derfor har vi også brug for mindre stressende omstændigheder i det daglige end de fleste andre. Hvordan disse omstændigheder så skal være, er et lige så individuelt spørgsmål, som der er autistiske mennesker.  

 

Derfor tilbyder vi supervision og vejledning af højt fungerende og verbalt stærke autister med bred erfaring og psykologisk orienterede uddannelser, da vi har de bedste forudsætninger for at kunne se, hvad der fungerer for den enkelte autist og resten af gruppen i skole- eller arbejdssammenhænge. 

 

Hvorfor navnet Autonome Autister? 

 

Fordi vi har brug for at tage vores navn og vores styrker tilbage. Mange af os har brug for at føle, at vi KUN er handicappede, når vi sættes i forhold til det neurotypiske samfund. 

 

Vi har brug for at blive hørt og konsulteret, for kun vi selv har nøglen til, hvordan vi bedst kan bidrage til samfundet uden at gå i stykker. 

Vi er ikke mindre end eller dårligere end alle andre. Vi er bare fundamentalt anderledes. 

 

Det er min teori, at de fleste af os kan komme til at trives relativt stressfrit og produktivt i vores samfund, hvis vi så vidt muligt får lov at indrette og leve vores liv på egne præmisser, for det 'normale' og velfungerende har vide grænser, når vi taler om autister. Som autister har vi brug for forståelse og respekt for vores anderledeshed og vi hos Autonome Autister vil gerne bidrage til at udbrede kendskabet til autisme og forståelsen for, at det autistiske mennesker kan være en gave til samfundet med sine originale idéer og produkter og derfor ikke må behandles som en belastning, men skal have den rette hjælp og støtte - i sær i grundskole og uddannelsessammenhæng. 

 

Autist - take the power back og kræv dit eget liv. Du er ikke forkert, du er unik og skal lære at lytte til dig selv og vi andre skal lære at lytte til dig. Kun sådan kan vi møde hinanden på trods af forskelle - med nysgerrighed, kærlighed og accept. Lad dig ikke dømme eller begrænse, for du er perfekt, lige nøjagtigt som du er.  

 

Har du eller dit barn brug for hjælp eller rådgivning i forhold til skole, arbejdsplads eller livet som sådan, så skriv til os og få et tilbud. 

 
 

Birgitte Arnkjær - kontakt@novasark.dk 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Om grænser, udtrætning og familiefester

Min datters 4 års fødselsdagskage. Måske man satte standarden lidt vel højt med henblik på at overleve til konfirmationen... Jeg har aldrig ...